Jdi na obsah Jdi na menu
 


jantra.jpg V naší přírodovědecké a materialisticky orientované společnosti je běžné neustále hodnotit vše, co existuje, a stavět se na tu či onu stranu. Den za dnem, minutu za minutou zaujímám postoje či stanoviska, ale pravdu nemohu nikdy postihnout, neboť svět je složen z protikladů – je polární.
Oba póly jsou vlastně totožné, jen s opačným znaménkem, tj. jiným stupněm vibrací. Kdykoli tedy něco posuzujeme, musíme brát v úvahu i protikladný aspekt jevu, abychom se dostali k neutrálnímu středu. To však je pro nás takřka nemožné, a tak jsme životem v hmotné realitě sevřeni jako ve svěrací kazajce. Nemáme čas se zastavit a zamyslet nad otázkou, kdo jsme a kam kráčíme. Avšak podvědomě cítíme, že materialistický životní styl nás zavedl do slepé uličky právě proto, že téměř vytěsnil z našeho bytí duchovní stránku, tvořící protipól fyzičnu. Začínáme se ptát, co je vlastně smyslem života. Měli bychom se vrátit k náboženství, na které jsme v zápalu intelektuálního rozmachu a posíleni poznatky přírodních věd zanevřeli? Vypadá to, že hledáme cestu k něčemu, co máme od samého počátku v sobě. Bylo by snadné to najít, kdyby nebyla na překážku naše zarputilost a usilovnost: toho, co je jednoduché a na první pohled snadné, si prostě nevšimneme.
Mohou nám pomoci poznatky o tom, jak jsou svět a vesmír utvářeny, čili přírodní – vesmírné – zákony. Ovšem chce to vzdát se některých dosavadních pozic (což bude důkazem pružnosti našeho myšlení). Vědění na rozdíl od vědy není sdělné; je to čistě individuální akt poznání a nemá s přejatými poznatky, tj. cizími vědomostmi, nic společného. Všemu, co převezmeme od druhých, můžeme nanejvýš VĚŘIT, ale v žádném případě nemůžeme VĚDĚT, protože nám chybí zkušenost prožitku.

K sestavení těchto stránek mě nepřímo dohnali mí kolegové, kamarádi a známí svými otázkami, a rovněž mladší syn, který se postaral o grafickou stránku
. Pokud vám jejich obsah pomůže získat odpovědi na některé znepokojivé otázky a jestliže vám mé zkušenosti aspoň trochu rozšíří obzor a umožní nechat neobvyklé myšlenky, které vás začnou napadat, působit bez předsudků, pracujete na urychlení své duchovní evoluce.

Přeji vám, abyste se nenechali ničím odradit a měli na mysli axiom, že celý Vesmír je mentální a že je to tedy naše myšlení, jež vytváří skutečnost.
  

Poznámka z listopadu 2011:
Naše společnost se radikalizuje. Ukazuje se, že čistě materialistická orientace nepřináší téměř nic dobrého. Evropa (a s ní i naše země) je v krizi a marně hledá východisko; kapitalistický systém, zaměřený na maximalizaci zisku, ho nikdy nenajde. Ledaže by překročil svůj stín...
Události posledních let mě přinutily věnovat pozornost i světu kolem nás. V této rubrice přináším texty, které mě zaujaly
.

Poznámka ze srpna 2016:
Na čas jsem se odmlčela, neboť jsem uskutečnila svůj dlouhodobý záměr, a sice najít si menší byt. Předtím jsem musela prodat chatu ve Vyžlovce a odkoupit od Prahy 8 obecní byt za cenu víc jak 16 tisíc za metr čtvereční celkové plochy. Padly na to veškeré úspory, ale nemusela jsem se zadlužit. O dva roky později jsem byt prodala a nyní bydlím v malém dvoupokojovém bytě s balkónem a zahradou ve vilové čtvrti Podolí. Nebýt rodiny, asi bych tento manévr nezvládla ve zdraví a psychické pohodě. Trval od jara do stěhování 4.7. a já jsem za tu dobu poznala různé charaktery - dobré lidi i vykuky, vyčůránky a dokonce i podvodníčky. Ale je to za mnou a já si teď užívám všeho nového, co mi osud letos přinesl.