Jdi na obsah Jdi na menu
 


blanka-zodiak.jpg

       Postavení planet

planeta

znamení

stupně

dům

pohyb

Slunce

Vodnář

29°59'

3

přímý

Luna

Býk

25°17'

7

přímý

Merkur

Vodnář

22°07'

3

přímý

Venuše

Beran

15°47'

5

přímý

Mars

Vodnář

 3°31'

3

přímý

Jupiter

Panna

25°20'

10

retrográdní

Saturn

Rak

 4°02'

11

retrográdní

Uran

Blíženci

 9°06'

7

stojící

Neptun

Váhy

 5°57'

10

retrográdní

Pluto

Lev

 8°38'

9

retrográdní

Chiron

Váhy

 2°24'

10

retrográdní

Severní lun. uzel

Rak

16°13'

8

stojící

       Planetární interakce

Slunce kv. Luna

4°42

 

Mars kvink. Saturn

0°31

Slunce konj. Merkur

7°52

 

Mars trigon Uran

5°35

Slunce p/kv. Venuše

0°47

 

Mars trigon Neptun

2°26

Slunce trigon Saturn

4°03

 

Mars opozice Pluto

5°07

Slunce kv. Uran

9°07

 

Jupiter sextil AC

4°24 

Luna kv. Merkur

3°10

 

Saturn kv. Neptun

1°55

Luna trigon Mars

8°14

 

Saturn sextil MC

5°42

Luna trigon Jupiter

0°03

 

Uran trigon Neptun

3°09

Luna opozice AC

4°21

 

Uran sextil Pluto

0°28

Luna konjunkce DC

4°21

 

Uran kvadratura MC

0°38

Merkur kv. AC

1°11

 

Neptun sextil Pluto

2°41

      
       Postavení domů
 

AC

Štír

20°55'59

 

DC

Býk

20°55'59

II

Střelec

21°34'00

 

VIII.

Blíženci

21°34'00

III.

Vodnář

0°29'01

 

IX.

Lev

0°29'01

IC

Ryby

9°44'03

 

MC

Panna

9°44'03

V.

Beran

10°28'48

 

XI.

Váhy

10°28'48

VI.

Býk

3°12'45

 

XII.

Štír

3°12'45


Podle kvalit planet jsem sangvinik: měla bych mít neklidnou a nestálou povahu, která se dovede dobře přizpůsobit jak citově, tak myšlenkově. Jsem prý družná, miluji humor, změny, cesty, literaturu a dovedu okouzlovat okolí.

Podle kvalit znamení a domů
disponuji vnitřními silami a vášnivými žádostmi, ale současně jsem neklidnou osobností, která je nucena čelit mnohým změnám. Můj vnitřní život je však bohatý.

Tvar horoskopu
tvoří LOKOMOTIVU = planety jsou rozptýleny ve dvou třetinách horoskopu a zbylých 120o je prázdných.
Důležitou roli hraje vůdčí planeta (Mars), která táhne za sebou ostatní, a tak představuje to, co mě vede k jednání, motivaci; je mi majákem a jí budou často podřízeny jiné schopnosti. Planeta, uzavírající průvod (Neptun), relativně znevýhodněná, vyjadřuje problémy, konflikty a slabá místa v mém životě (podléhání iluzím, sklon řešit trable alkoholem apod.).

ASCENDENT
(AC) je kromě jiného obrazem osobnosti, tj. způsob, jakým vstupujeme do kontaktu s vnějším světem. Rovněž demonstruje fyzický vzhled a jaký druh energií vysíláme.
Ascendenty ve vodních znameních (Rak, Štír, Ryby) se vyznačují poměrně malou vodivostí a dost značným odporem, zvláště u Štíra (stagnace a liknavost).
Ascendent ve Štíru vytváří rezervovanou, tajnůstkářskou a odhodlanou povahu. Síla osobnosti je magneticky přitažlivá a tak intenzivní a prudká, že její vliv na ostatní může být až neodolatelný.
Štír má ochranný krunýř, který mu umožňuje přečkat i nejnepříznivější podmínky. Není ten, který se poddává – ani za okolností, které by přemohly jiné povahy. Jestliže je přitlačen ke zdi, použije žihadlo k obraně.
Podle učebnic jsem člověk s velmi silnou osobností. Lidé mi obvykle nerozumějí a nevědí, co mám na mysli. Má hloubka připadá ostatním nevyzpytatelná, a proto mám často pocit, že mě nikdo nechápe. Jsem velmi soběstačná a svéhlavá a navenek působím dojmem klidu a dokonalého ovládání. Uvnitř se však nacházejí mocné emoce.
Štír je fixní vodní znamení, což značí emocionálně založenou povahu. Emoce jsou však ovládané a dodávají mi sílu a schopnost překonat víceméně jakékoliv protivníky. I v nejvážnějších situacích neočekávané krize zůstávám klidná a je na mne spolehnutí.
Mívala jsem sklon k podezíravosti a ještě teď dokážu být i jízlivá. Všechna znamení mají své dobré i zlé stránky, ale Štír je více extrémní: u něj je vše buď černé, nebo bílé, a s tím se musím stále prát. Štíří pronikavost mi umožňuje správně odhadnout většinu lidí i situací.
Pozn.: AC se nachází v posledním (spirituálním) dekanu, jehož vládcem je Luna. Ukazuje na motiv inkarnace: karmické dluhy, týkající se citů, mohou být touto inkarnací splaceny.
Descendent (DC) v Býku hledá u partnera jistotu, stabilitu a důvěru, protože ascendent ve Štíru má úžasný talent nedůvěřovat a prověřovat. Od dětství jsem schopna rozeznávat manipulaci a nespravedlnost a v dospělosti jsem si rozhodně nenechala koukat do karet (neustálé konflikty s autoritářskou matkou). Býk mě naučil radovat se z důvěry a smyslných požitků.

SLUNCE
stojí na rozhraní Vodnáře a Ryb ve III. domě (komunikace, pohyb,  oběh, inteligence, vzdělání, studium schopností a vědění z dřívějších životů), v němž je Vodnář uzavřen. Mám nápadité, originální a intuitivní myšlení. Chápu věci v jejich celku a svět poznávám formou náhlých prozření a vhledů. Svými názory a pohledy často předbíhám dobu, jež není s to mi porozumět. V dětství jsem proto měla potíže s přizpůsobováním se tradičním systémům výuky.
Opozice s MC způsobuje, že jsem velice zaujatá svým vnitřním světem a očekávání či ideály druhých mě příliš nevzrušují. Potřebuji více než jiní, aby můj svět – rodiče, domov, rodina – fungoval hladce. Sebeúcta je pro mne důležitější než úcta druhých.
Často mi připadalo, že má osobnost má dvě části a každá si dělá, co chce, natruc té druhé; to je důsledek působení kvadratury s Lunou, která vyjadřuje konfliktní způsob bytí a sebevyjádření u rodičů, a tím vyvolává jakýsi vnitřní emocionální konflikt u jejich potomka. Postupem času jsem se s tím vyrovnala, protože změny vítám; vlastně nikdy nejsem v klidu, stále se musím vyvíjet a růst. Jiná stránka aspektu – vztah k rodičům, kteří byli velice odlišní – mě honila dvěma různými směry, a v tom pravděpodobně tkví můj pocit dvojí individuality i obtíže s druhým pohlavím. Přitahuji totiž partnery, kteří symbolizují tu stránku mé osobnosti, které jsem si méně vědoma, a to má za následek, že mě nepřijímají takovou, jaká jsem. Je to nedostatek sebepřijetí a této lekci čelím po celý život.
Kvadratura s Uranem má za následek impulsívnost v jednání a taky vzpouru proti autoritám všeho druhu, ovšem bez záměru uškodit; prostě jen chci jít svou cestou a nenechat si do toho zasahovat. Když jsem frustrovaná a jednám zbrkle, následuje nějaká nečekaná, nemilá příhoda (většinou výron v kotníku).
Vládcem III. domu je Saturn v Raku v VIII. domě, od něhož jsem dostala do vínku kritického a destruktivního ducha, smysl pro kmen a rodinu rozšířenou o přátele a vzdálené příbuzné, a rovněž touhu rozluštit tajemství smrti a života po ní. Spoluvládcem je Uran v Blížencích v VII. domě, který měl vliv na mé vzdělání a změny v pracovní orientaci, dal mi přizpůsobivost, oportunismus, smysl pro improvizaci. Dvouletá korespondence vedla k manželství, do něhož jsem si přinesla věnem jen svou inteligenci; intelektuální výměna s partnerem byla téměř vždy - hlavně v prvním desetiletí - na úrovni a plodná. Mé soustředěné duševní aktivity se projevují ve vztazích k druhým a přinášejí mi určitou oblíbenost. Vyznávám svobodné povolání. Studium na FF UK jsem nedokončila kvůli změně názorů v důsledku politických událostí koncem 60. let.

Se Sluncem sousedí
MERKUR a MARS. Merkur je ve III. domě signifikátorem sňatku s cizincem a je zde výborně postaven. Spojuje inteligenci a literární činnost. Má povaha je dost extrovertní; pohotovou mysl, živý, vtipný a bystrý intelekt přitahuje vše kultivované. Mars toto vše podtrhuje: přidává intelektu velkou, až agresivní kritičnost, kterou ještě zesiluje Štír na ascendentu, s nímž je Merkur v kvadratuře. Někdy jsem v diskusích prostě nesnesitelná! Vitalita a síla se prosazují pomocí verbálních a intelektuálních schopností. Omezený prostor k ukládání nevyjádřených myšlenek, pocitů nebo zamýšlených akcí mě nutí k přímosti a otevřenosti: říkám vždy vše na rovinu a myšlenky ani city nepotlačuji. Má přímost v jednání může některé lidi
urazit až zranit.

LUNA
v Býku v VII. domě (na descendentu, DC) mi přinesla tvrdošíjnost a urputnost v citových záležitostech, a rovněž přecitlivělost, hraničící až s přílišnou přizpůsobivostí k potřebám partnera. Hledala jsem emocionální stabilitu, klid a jistotu a nabízela jsem oddanost, laskavost, zdravou smyslnost, ale také umíněnost, majetnické sklony a bojácnost. V manželství jsem zpočátku bezpečný útulek před světem našla. I nyní se dokážu těšit z pocitu sounáležitosti (ráda někomu patřím). Vztah k partnerovi se občas vyznačuje některými mateřskými rysy, zatímco partner bývá emocionálně proměnlivý. Opozice s AC znamená, že v moment, kdy se cítím citově zraněná, hledám podporu u jiných. Nevyhledávám jen náhodné známosti a vždy se chci o blízkých lidech dozvědět co nejvíce, což může vyvolávat různá nedorozumění. Jelikož si s matkou od dětství nerozumím, hledala jsem zřejmě partnera, který mi ji nahradí.
Kvadratura s Merkurem způsobuje, že pocity a myšlení se navzájem tak silně ovlivňují, že je pro mne někdy těžké je od sebe oddělit. Argumenty tudíž často pramení z pocitů a postrádají logiku. Mé návyky se zformovaly velice záhy a i když se sebevíc snažím, nejsem schopna se zážitků z minulosti zbavit. Tento aspekt rovněž znamená špatný intelektuální vztah s matkou.
Trigon s Jupiterem je velice příjemný: měla bych být nekomplikovanou osobou s velkou dávkou sebedůvěry a emocionální jistoty, která se nebojí žádné nepříznivé situace a jejíž způsob jednání obdivují i ti, kteří s ním nesouhlasí. Dokonce i když jsem smutná, dokážu se nad sebou zasmát, čímž se mně i ostatním rychle uleví. Měla bych být rovněž velkorysá a štědrá ve vztahu k druhým. Mám snahu pečovat a pomáhat slabým nebo těm v nesnázích, aniž bych dopustila přílišné omezení vlastní svobody.
Tento aspekt mi ve zralém věku přinesl velký respekt k čestnosti, otevřenosti, nezáludnosti a upřímnosti, a rovněž silnou touhu vnést do svého života náboženské prvky, oproštěné od ideologického vlivu církve. Má víra nemá nic společného s puritánstvím nebo sektářstvím, neboť je založena na přání pomoci lidem v životním růstu a vývoji.
Trigon s Martem mě dennodenně nutí být sama sebou a své pocity vyjadřovat bez postranního pomýšlení na zadní vrátka. Když jsem šťastná, dávám to všem radostně najevo, a totéž se týká negativních emocí. Tato upřímnost vyvolává u druhých pocit, že mi mohou ve všem věřit.
Mé okolí ví, že kdysi jsem ráda bojovala za ideje, ve které jsem věřila (spravedlnost, rovnost, svoboda apod.), ale časem jsem přišla na to, že stačí, když člověka nebo myšlenky, kterým věřím, udělám částí své bytosti. Mám předpoklady být dobrým vůdcem, ale netoužím po tom; stačí mi, když přijdu na něco nového, o co se mohu s ostatními podělit.

V sedmém domě (na DC) je rovněž
URAN; tento bůh přináší do vztahů určitý prvek nejistoty a pochybností a způsobuje, že jedna část mé osobnosti inklinuje k co nejužším a nejtrvalejším vztahům, zatímco druhá se obává ztráty nezávislosti nebo přílišného svazování vztahem. (Řešení spočívá v nalezení partnera, jenž má podobné problémy, ví o nich a své vztahy podle toho utváří.) Soužití je možné za předpokladu, že partneři jsou s to otevřeně dávat najevo city a nálady, aniž to druhý bere příliš osobně. Musí se vzájemně respektovat ve svých právech a nedovolit, aby jeden druhého zneužíval. To ovšem není možné bez jistého stupně zralosti, k němuž se dospívá v pozdějším věku, kdy s přibývajícími zkušenostmi a zmoudřením se mohou takové vztahy uskutečnit. Býk zde napomáhá stabilitě, podporuje věrnost a oddanost, ovšem jen z mé strany; manžel měl v VII. domě polaritní a nestálé Blížence a partner Vodnáře.
Toto postavení mi rovněž přineslo manželství s cizincem a tvrdě porušované dohody, neboť Mars – spoluvládce tohoto domu – nebyl příliš nadšen manželskými pouty; důsledkem byl rozvod (který ovšem neznamenal totální rozchod, nýbrž naopak pozdější opakovaný sňatek).
Druhá část mého života byla poznamenána nečekanými událostmi a kardinálními změnami (ztráta manžela a většiny mých názorů, přesvědčení i některých jistot) – přesně podle popisu v učebnici klasické astrologie!
Kvadratura na MC způsobila, že jsem poněkud excentrická a snadno vzrušivá. Někdy jednám nepředvídaně, což přivádí druhé do zmatku a ti si mohou myslet, že jsem nespolehlivá a nezodpovědná, což samozřejmě není pravda.
Bohužel, často jsem dost dobře nevycházela s těmi (rodiče, učitelé, kamarádi), kdo mi radili, co mám a co nemám dělat. Cítila jsem, že jejich usměrňování mě nutí jednat tak, abych splnila jejich očekávání, zatímco já chtěla zůstat sama sebou. Někteří mě proto považovali za tvrdohlavou, vzpurnou a vždy dělající to, s čím oni nesouhlasili. Tento aspekt mě měl naučit zvažovat rady ostatních, aniž bych zrazovala sama sebe, a přijmout určitou vnitřní disciplínu bez obavy, že ohrozí integritu mé osobnosti.

VENUŠE
není v Beranu ve své kůži, a tak její báječné postavení v V. domě (spousta citu, otevřené a bezprostřední vyjadřování lásky atd.) trochu pokulhává: láska se rodí pudově a spontánně, sympatie a antipatie jsou okamžité. Na cit nepůsobí žádné rozumové důvody
je to „slepá“ láska, neohlížející se na vnější vlivy. Postavení ukazuje rovněž na silný egoismus v dřívějším životě, na zneužití příchylnosti a na nedostatečné cítění s jinými. Zákon příčiny a následku mi dopřál v nynějším životě málo štěstí v záležitostech srdce, ale je tu možnost vytvořit si dobrou karmu pro příští život. Naštěstí toto postavení dává potomky s uměleckým zaměřením, což se potvrdilo: oba synové se výtvarným nadáním živí.
Slabá opozice s Neptunem zapříčinila, že jsem měla sklon promítat si to, co jsem chtěla vidět, do lidí kolem sebe, místo toho, abych viděla, jací reálně jsou. Minulý čas zdůrazňuje mé přání překonat tuto slabost, a naopak najít v sobě schopnost být citlivá a milující. Někdy mám pocit, že ten, kterého miluji, je lepší než já a že si ho nezasloužím. A taky že si občas na sebe nakládám příliš těžká břemena druhých a neberu se o svá práva.
Slabý trigon s Plutonem zdůrazňuje velkou dávku tepla a citu vůči druhým. Všechny mé vztahy proměnily a obohatily můj život, něčemu důležitému o mně a o světě mě naučily. Můj postoj k nim je serióznější než u jiných, proto chápu důležitost správného výběru odpovídajících partnerů. O lidi, které miluji, mám velkou starost a nerada je nechávám samotné. Není to snaha o kontrolu nebo dominanci, ale prostě jen proto, že cítím jejich smutek, bolest a zklamání. Tento aspekt taky způsobil, že v současném vztahu kromě pocitu štěstí mám i smutek z roztržek, které mezi námi neustále vznikají vinou různé úrovně a způsobu komunikace mezi námi. To, že ze vztahu neodejdu, přičítám faktu, že tyto situace potřebuji, protože mi umožňují být v kontaktu se svým vnitřním . Vlastně mě čím dál víc fascinuje pocit uvědomování si sebe i partnera, který může existovat jen v těžkých obdobích. Jediný druh vztahu, o který opravdu nestojím, je nudný a stereotypní.

SATURN v Raku naznačuje, že potřebuji velkou dávku emocionální jistoty. Musím věřit, že jsem milována a že se mohu v těžkých časech na svou rodinu spolehnout. V dětství jsem bezpodmínečnou lásku nezažila, a proto se snažím poskytnout ji svým dětem a vnoučatům, aby se necítili tak nejistí jako já. Mám snahu usměrňovat pocity v situacích, kdy ostatní nad nimi ztrácejí kontrolu. 
Osmý dům je pro Saturn tradičně mizerným postavením, ale já jsem moc ráda, že mi ukázal, jak karma funguje, a upozornil mě na úkoly, které se v minulém životě neplnily. Tento archetyp symbolizuje zkoušky, bolesti a zklamání, jež jsou pro náš důležité. Zvolili jsme si je před narozením, neboť se jedná o starou, po několik životů se opakující karmu, která leží před námi jako obrovská skála a k jejímuž odsunutí z cesty je třeba mnoho trpělivosti a námahy. Moudrost Saturna spočívá v nasbíraných zkušenostech na fyzické úrovni. Je planetou pomalosti a tíže proto, že hmota poutá ducha k zemi a zatěžuje ho. Přísnost Saturna musí působit ve světle víry (Jupiter) a lásky (Venuše a Neptun), jinak vede ke smrti. Naštěstí je Saturn příznivě aspektován Sluncem a MC; naznačuje, že jsem v minulosti vážně hledala vyšší hodnoty, usilovala o získání pravdy, zabývala se studiem astrologie či nějakého druhu metafyziky a věnovala jsem hodně energie na zlepšení své osobnosti. 
Kvadratura s Neptunem vyvolává vážný mentální konflikt mezi ideálem a skutečností. Potíž však nastane jen tehdy, mám-li nerealistická očekávání, anebo když jsem nesprávně odhadla okolnosti, jež představují zkoušky.

PANNA
na MC umožňuje vidět věci takové, jaké jsou, hledat řešení a dělat vše, co je třeba, podle nejlepšího vědomí a svědomí. Snažím se proto nemít špatná či přehnaná očekávání, netlouci hlavou o zeď, nefantazírovat o tom, co by mohlo být, kdyby... A hlavně
důvěřuji životu a Vesmíru, že pro mne chce to nejlepší. Chování Panny se tak nejvíce ze všech znamení přibližuje taoistickému wu-vej, ne-činění. Přizpůsobuji se, čekám, nesnažím se silou vůle něco zvrátit; samozřejmě se mi to občas nedaří. Myslím, že právě toto postavení je znamením pravé životní moudrosti, a tím i předpokladem pro trvalé štěstí. 
Panna mě taky naučila pečlivosti, korektnosti, spolehlivosti a všem těm dobrým vlastnostem, které dělají z člověka vyhledávaného spolupracovníka. Pomohl i sextil od Saturna, který mi dal do vínku vnitřní disciplínu a schopnost pracovat sama, bez pomoci druhých. Nemohu si tudíž na svůj profesní život ani v nejmenším stěžovat: vždy jsem měla štěstí na báječné šéfy a příjemné kolegy. Myslím, že tady docela dobře zafungoval zákon rezonance.
RYBY na IC si nemohou jen tak dovolit vzdát se nějakého vztahu; jsou v něm totiž kořeny vlastní identity. Mají silnou touhu po pořádku a srozumitelnosti, proto při odchodu vždy nechávají čistý stůl a mají pochopení i pro ty, kdo provokují, urážejí nebo zrazují.

JUPITER v Panně rozkvétá v zachovávání pořádku a morálních příkazů. Má tendenci radit, hrát si na usměrňovače vědomí. Pod jeho vlivem jsem se snažila diskrétně prosazovat, opírajíc se o principy (nikdy jsem nedokázala vydírat šéfa výpovědí jen proto, aby mi přidal na platě, jako to dělali mí mladí, "dynamičtí a flexibilní" kolegové), a vždy jsem důvěřovala vlastním schopnostem. Mou kariéru však ovlivnil zákaz výkonu povolání v totalitním režimu (slabá kvadratura se Saturnem). Úspěch se dostavil až ve zralém věku, přesně podle příručky tradiční astrologie. :-)

NEPTUN ukazuje na původ z dávné Atlantidy. Retrográdnost naznačuje, že jsem mohla zažít její zánik (kvadratura se Saturnem). V minulosti jsem mohla být zasvěcencem, a tak mě nyní silně přitahují esoterické ideje, mystika a spiritualismus. Toto postavení rovněž naznačuje, že bych si mohla silně idealizovat otce, ale bohužel nebyli jsme spolu v těsnějším styku a náš vztah byl vlažný (vinou zaměstnání otec trávil většinu času mimo rodinu).

Devátý dům je sídlem ducha, jsou v něm cesty do ciziny, duchovní vývoj, vlohy, vyšší vzdělání, schopnosti duchovního vzestupu, astrologie aj. Jeho hrot je v Raku, což znamená, že všechna témata této oblasti budou spojena s city, emocemi a náladami. V domě je uzavřen Lev a rovněž je zde bod štěstí: velkorysost, osobní láska a objevování pravdy jsou pro mne zdrojem radosti a štěstí. Abych však měla pocit, že se má šlechetnost, ambice a cíle ubírají správným směrem, potřebuji jistou dávku zpětné vazby.
PLUTO zde přináší výzvu k hledání hlubšího smyslu existence, přitažlivost okultních ideálů a někdy i zvrat ve vyšších mentálních koncepcích. A jaké poučení mohu od něj získat? Zaprvé, bolest a krize nejsou stigmatem nebo patologií, tedy něčím, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout, nýbrž jsou součástí širšího procesu, vedoucího k obnově života a k znovuzrození. Zadruhé, nedokážu zvládnout ani proměnit nic z toho, co odsuzuji, odmítám nebo potlačuji – a to je přesně to, co běžně děláme, když narazíme na něco nepříjemného. Pluto se projevuje v krajnostech, a proto se v té oblasti životní zkušenosti, kde se vyskytuje, setkáme s nejhoršími, nebo naopak s nejlepšími možnostmi lidské povahy. Když je všemohoucnost našeho zpochybněna, hrozí zkáza: proto se drsným nebo věrolomným způsobem musíme chránit tak, že držíme pod kontrolou vše, co se děje v tomto domě. Aniž víme proč, máme sklon k nutkavému až posedlému chování. Ale právě v této oblasti – pokud přijmeme tajemnou sílu, jež je mocnější než my, a poddáme se jí – můžeme objevit a uplatnit svou největší sílu, ušlechtilost, cílevědomost a schopnost se angažovat. Proděláme tu nejen významnou změnu, ale můžeme zde působit jako katalyzátor nebo iniciátor transformace druhých. Síly, jež nejvíce ovlivňují dějiny, se mohou skrze některé jedince projevit právě v Plutonově teritoriu.
Planeta mě tedy naučila, že náboženství a filozofie mohou někdy zklamat nebo i zradit. Z karmického hlediska se tento archetyp zasloužil o mou motivaci k současné inkarnaci; právě přání spirituálního pokroku vedlo k volbě tohoto horoskopu.

Poslední – dvanáctý – dům mám ve Štíru. Vládcem domu je Pluto ve Lvu v IX. domě: hloubka a vášeň Štíra se spojují s vyzařováním, radostí a životní silou Lva (ovšem na druhé straně mi to přineslo problémy s cizinou a názorové konflikty).
Tradičně bývá tento sektor spojován s vnějšími a vnitřními nepřáteli, se vším skrytým, s utrpením atd. U mne se projevila nutkavá potřeba zbavit se strachu ze smrti, který brání rozvinutí osobnosti; jakmile se tak stalo, mohla jsem rychle pokračovat ve vývoji tím, že jsem destruktivní energii Štíra využila k odstranění toho, co se přežilo a bránilo dalšímu růstu. Problém je však nejen ve vlastním, nýbrž i v kolektivním nevědomí; naštěstí „mám nos“ na takové jevy, jako jsou nepřátelství, sexuální pudy, hněv apod. Dokáži využít životní krize k plodné práci a vytěžit maximum z minima. Líbí se mi Nietzscheho heslo „co mě nezabije, to mě posílí“.