Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní čísla

27. 7. 2008

Životní (osudové) číslo 1
Je symbolem života. Má řídící schopnosti a sklon k vůdcovství, odvahu a inspiraci. Rád dominuje. Je aktivní a tvůrčí. Dává přednost individuálnímu úspěchu. Má schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je dobré ho chválit. Měl by více času věnovat druhým. Někdy dosáhne slávy nebo význačného společenského postavení. Pozor na nadřazenost, tvrdohlavost a nedostatek tolerance. Osobní váhavost a potíže při hledání vlastní cesty. Malá pomoc a podpora zvnějšku. Osamělost.


Životní (osudové) číslo 2

Klade důraz na domov a rodinný život. Spíše reaguje, než by sám vyvíjel činnost. Namísto síly sází na přesvědčivost, dokáže se vžít do pocitů ostatních. Rád pracuje v týmu, ale měl by se naučit ovládat city, protože svým proměnlivým jednáním může vyvolat nedorozumění. Od partnera potřebuje oddanost. Důležité jsou vztahy, přátelství, citový a partnerský život. Umí dobře usmiřovat osoby ve sporu a úspěšně spolupracuje s druhými.
Pozor na lpění na majetku, malichernost a sklon poddávat se okolnostem.  Špatně snáší stres, je submisívní a přecitlivělý. Často se vyhýbá jakékoli formě vedení a odpovědnosti.

Životní (osudové) číslo 3
Trojka je číslem mozku, myšlení, komunikace, tvořivosti a energie.
Jedinec s životním číslem tři bývá činorodý, tvořivý, s bohatou představivostí a vysokou inteligencí. Je družný, má osobní kouzlo a životní jiskru. Je kamarádský, přátelský, většinou v dobré náladě, rád se předvádí, je veselý, rád se směje, má smysl pro humor a dovede být vtipný. Snaží se být vždy v kontaktu s jinými lidmi, potřebuje komunikaci, dobře spolupracuje. Nemá rád jednotvárnost a nudu, v takovém prostředí ztrácí elán a ochabuje.
Ve svém postavení často disponují mocí. Touží po osobní svobodě, ale někdy jí bohužel upírají ostatním.
Může jim chybět diplomacie, vytrvalost a stálost v přesvědčeních. Mohou být příliš kritičtí a mít sklon k riskování. Pozor na neklid, neopatrnost, roztěkanost, přílišnou výbušnost a vznětlivost, strach z rutiny a nevyrovnaného finančního života. 

Životní (osudové) číslo 4

Tito jedinci jsou solidní, pevní, konzervativní, praktičtí a pracovití. Mají rádi bezpečí a spolehlivost a často je přitahuje práce v zavedených společnostech. Nemají chuť ke změnám, třebaže monotónní život je odrazuje. Díky zarputilosti, vytrvalosti a schopnosti poučit se z chyb dokáží bojovat s obtížemi. Jsou obvykle fyzicky zdatní, a proto dávají přednost činnostem, kde by mohli uplatnit fyzickou sílu a obratnost. Ve všech oblastech jsou pečliví, jako partneři vynikají věrností a oddaností, což také od protějšku vyžadují. 
Úspěch přichází v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci.
Pozor na nedbalost, samolibost a zúžený pohled na život. Prožitky je třeba nehromadit v sobě, neboť to negativně působí na nervy. Důležité je proto uvolňování energie a relaxace. Může se objevit nedostatek sebejistoty.

Životní (osudové) číslo 5

Bystré "pětky" přitahuje vše nové a nevyzkoušené. Bývají vtipní, i když tím někdy ostatní rozčilují. Z potíží se dostávají pomocí šarmu. Vyhovuje jim práce, která zahrnuje výměnu informací a styk s veřejností. Měli by však mít na paměti, že kdo umí od všeho trochu, nezná pořádně nic. Nemají rádi pravidla a nelze je k ničemu, co sami nechtějí, donutit. Potřebují pohyb, změny, proto rádi cestují. Vyhledávají svobodu a dobrodružství. Jsou ambiciózní, avšak velmi citliví. Vyhýbají se rutině a nudě. Pozor na nehody, nestálost, sklon k nervozitě a neklidu, k podléhání okamžitým nápadům. Je dobré udržet si rovnováhu v citové, profesionální i finanční oblasti.

Životní (osudové) číslo 6

je spojeno s planetou lásky a krásy Venuší, má proto vliv na harmonii a rovnováhu. Pro tyto lidi je důležité materiální zabezpečení, pro jehož dosažení mají dostatek schopností. Bývají úspěšní v obchodě i v umění. Jejich slabostí je pravděpodobně samolibost, a proto by se měli naučit ovládat své panovačné sklony. Velmi často stojí před volbou a je třeba se dobře rozhodnout tváří v tvář vznikajícím příležitostem. Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch a pocit spokojenosti. Rádi pomáhají druhým. Potřebují partnera, který naplní jejich představy. Touží po dokonalé, vztahu. Obvykle jsou láska a manželství úspěšné, je však třeba najít ochotu k ústupkům. Kladou důraz na materiální stránku života. Velmi důležité je si ujasnit, co je dobré a co špatné, a pochopit, že smyslem překážek je posílit a prověřit vůli. Důležité je uznání, láska apod., které rozvíjejí sebedůvěru. Je Pozor na váhavost, roztěkanost, nedůtklivost a přílišnou snahu po dokonalosti.
 

Životní (osudové) číslo 7

Tito jedinci jsou známí svými duševními schopnostmi, nebo přinejmenším citlivostí a idealismem. Bývají vlídní, ohleduplní a soucitní. Mají dobrou představivost, někdy svou tvořivost uplatňují u filmu nebo v televizi. Nebezpečí pro ně spočívá ve ztrátě kontaktu s realitou a unikání před ní.
Pro život jsou vztahy a přátelství velice důležité. Manželství však může být nesnadné, neboť chtějí více nezávislosti. Mají snahu realizovat se ve skutečném, kvalitním životě, ale dochází u nich k nečekaným změnám. Je nutné nic nedělat silou a k úspěchu je třeba vnímat druhé a rozvíjet sebedůvěru. Realizace materiálních cílů je obtížná, i když peníze přicházejí nečekaným způsobem. Sklon ke studiu, duchovnímu životu nebo velkým cestám. Dobře působí venkov, hory nebo moře. Může se projevit léčitelské nadání ve fyzickém, emocionálním i spirituálním směru.
Pozor na pesimismus a přílišnou strohost, někdy pyšnost, nepřístupnost a nedostatek realismu.

Životní (osudové) číslo 8

“Osmičky“ kladou velký důraz na společenské postavení. Jsou ctižádostivé, zaměřené na kariéru a rozhodné, dokáží těžit ze své vytrvalosti a tvrdé práce. Dokonale ovládají emoce a neochvějně směřují za svým cílem, někdy na úkor osobních vztahů.
Touží po moci a po penězích. Měly by se naučit sdílení s ostatními, nebo budou nemile překvapeni prázdnem ve svých životech.

Někdy těžké dětství jedince poznamená. Bolestné zážitky nutí k přemýšlení o životě; snaží se dospět k poznání, pro něž má obvykle předpoklady. Problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy. Má dobré řídicí a organizační schopnosti, je houževnatý, vytrvalý, ale konzervativní. Silný charakter a vůle překonávat překážky mohou zvrátit dané předpoklady. Je důležité pochopit rovnováhu v životní existenci: braní a dávání je třeba udržet v rovnováze; materiální statky nepřinesou klid ani uspokojení, pokud nebudou ku prospěchu ostatním. Nutnost brát v úvahu i karmický zákon příčiny a následku.
Pozor na zneužívání moci, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost, netrpělivost. Na úspěch je třeba čekat, jinak vzniká riziko pádu. Nikdy neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, v opačném případě hrozí finanční nebo právní problémy. Nehody nebo zdravotní problémy mohou být brzdou ve vývoji.

Životní (osudové) číslo 9

Tito lidé jsou zodpovědní, neklidní a agresivní, dokáží k dosažení svých cílů využít ostatní. Mají vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí i překážky zvládnou. Hledají dokonalost a mají idealistický přístup k sobě i k okolí. Mají schopnost plánovat, ale nedokáží se déle soustředit. Soutěživý duch je někdy vede k uspěchaným rozhodnutím, protože si libují v problematických situacích, v nichž často obratně vítězí. Jejich největší chybou je nedostatek rozvahy a špatné sebeovládání.

Dobré je, když zvýší oddanost věci, odvahu a citlivost. Někdy si neuvědomují hloubku vlastní moudrosti. Nepotřebují velké materiální zajištění, avšak láska, pravda a přátelství jsou pro ně životně důležité. Občas nečekaný úspěch a realizace velkých plánů v době zralosti. Široká komunikace s veřejností nebo se zahraničím. Snadno se učí.
Pozor na sklony k iluzím, vypjatou citovost, přehnané náladové reakce a psychické výstřelky.

Životní (osudové) číslo 11

Jedenáctka je známkou opravdové síly, duševní i tělesné. Je prvním tzv. mistrovským číslem, jehož nositel je považován za „starou duši“ a má v tomto životě pravděpodobně zvládnout nějaké náročnější úkoly. Nejspíš bude značnou část života trávit snahou zkrotit zvláštní energie, které jsou s tímto číslem spojeny, a svého vrcholu dosáhne teprve později. Pochopitelně, že pro někoho je příliš těžké to zvládnout, a tak se bude realizovat v nižší rovině (11 = 2). Takoví lidé si budou sice uvědomovat, že dosahují pouze drobný zlomek toho, čeho jsou schopni dosáhnout, ale raději zůstanou u průměrnosti, než aby se pokusili spoutat energii mistrovského čísla. Nejdůležitějšími vlastnostmi tohoto čísla jsou citlivost, tvořivost a intuice.
Tyto osobnosti dokáží naplnit všechna svá předsevzetí, někdy však za cenu sobeckého využití svého vlivu. Jsou rozhodní, odvážní a energičtí, snadno získávají respekt a uznání, mají vrozené vůdcovské nadání. Bez problémů vyjadřují své city, včetně náklonnosti a lásky.
Avšak čím jsou citlivější, tím snazší jsou zranitelnější, proto je velice důležité si svou zvýšenou citlivost uvědomovat a naučit se reálně hodnotit emoce a otřesy, jimž jsou ustavičně vystavováni. Vliv vibrací jedenáctky je komplikovaný, a pokud jedinec dává přílišný průchod představivosti, může snadno vyvolat nedorozumění, protože si představuje tu nejhorší možnost. Tito lidé jsou velice složití a málokdo jim rozumí. Pokud je v datu narození víc jedniček, dvojek a sedmiček, mohou z nich být hotové netýkavky.
Jedenáctka je rovněž číslem inspirace a osvícení. Lidé na této stezce mají velké sny. Jejich mistrovské číslo jim otevírá přístup k mnoha ideám a pojetím. Měli by velmi pečlivě zvažovat tyto ideály a přijímat pouze ty, které jsou praktické. Své sny by se měli snažit proměňovat ve skutečnost. Měli by se naučit větší trpělivosti, vyrovnanosti, správně hodnotit své emoce a otřesy,  více používat vůli a raději se vyhýbat stresu. Mají schopnost se vcítit, jsou přátelští a obětaví. Cítí se však zranitelní a myslí si, že jsou v bezpečí za nějakou bariérou. Všechno berou osobně a rychle se stahují do své ulity. Často se brání slovním útokem a zlomyslnostmi. Je pro ně důležité poznat, že ne vše, co vypadá jako útok, také útokem musí být. 11 se rovná číslu 2, které s sebou přináší přání pohodového soužití. Nicméně jedincům s životní jedenáctkou se zdá, že jim to stále uniká. Při pohledu na možnosti to vypadá, jakoby by bylo jedno přes druhé: na jedné straně plno dobrých příležitostí, ale jakoby se redukovaly jen na jednu dvojku. Život je pak jako kyvadlo. 
Pozor na lpění na majetku, netrpělivost, nepochopení druhého, tvrdost a nesmiřitelnost, náladové a přehnané reakce. Může se projevit určitá pasivita a sklon poddávat se okolnostem.

Životní (osudové) číslo 22

Jeho nositel je rovněž považován za "starou duši" jako číslo 11.
Jinými slovy, tito lidé už prožili mnoho minulých životů a postupně se vyvíjeli a rozvíjeli. Pravděpodobně už zvládli to, čemu se měli naučit, a v tomto životě musí čelit něčemu náročnějšímu. Nejspíš budou značnou část života trávit snahou zkrotit zvláštní energie, jež jsou s mistrovským číslem spojeny. Pochopitelně, že pro někoho bude příliš těžké to zvládnout, a tak se bude realizovat v nižší rovině. Jedenáctka se může změnit na dvojku a dvaadvacítka na čtyřku. Takoví lidé si sice budou uvědomovat, že dosahují pouze drobný zlomek toho, čeho jsou schopni dosáhnout, ale raději zůstanou u průměrnosti, než aby se snažili energii mistrovského čísla spoutat.
"Dvaadvacítky" dosahují dokonalé rovnováhy ve všech oblastech života. Jejich možnosti jsou bez hranic, hluboké znalosti a pochopení jim umožňují vést ostatní po cestě osvícení. Nebezpečí představuje sklon usínání na vavřínech, tendence věřit, že díky svým znalostem a moudrosti se už nemusejí nic učit.
 
Jedinec na stezce života pod vlivem osudové dvaadvacítky je schopen dosáhnout čehokoli, jakmile se jednou naučí zkrotit vysoké mentální energie, které jsou vždy přítomny tam, kde je mistrovské číslo. Má volný přístup k myšlenkám stejně jako ti, co mají jedenáctku, ale je navíc natolik praktický, aby je dokázal využít. Toto číslo je známo jako Mistr Stavitel.

Mimochodem, měli ho - a mají - různé významné osobnosti. Nedávno jsem zjistila, že Lenoardo na Vinci se narodil 15.4.1452. Byl to skutečný Mistr-stavitel.