Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myšlenky Sókrata

Klasický řecký filozof Sókratés (469-399 př.Kr.) je považován za jednoho ze zakladatelů západní filozofie. Je to záhadná postava, jež je známa především díky zápiskům klasických spisovatelů, zejména jeho studentů Platóna a Xenofonta, a hrám jeho současníka Aristofana. Platónovy dialogy patří mezi nejobsáhlejší Sókratovy spisy, které se ze starověku dochovaly. Díky nim se stal proslulým svým přínosem v oblasti etiky. A je to právě tento Platónův sokrates.jpgSókrates, který propůjčil své jméno pojmům jako sokratická ironie, sokratická metoda neboli elenchus. Druhý pojem je stále běžně používaným nástrojem v řadě diskuzí; jedná se o druh pedagogiky, při níž je řada otázek pokládána nejen kvůli získání jednotlivých odpovědí, ale také zásadnímu vhledu do dané problematiky. Platónův Sókratés přispěl rovněž zásadním a trvalým způsobem k teorii poznání a vliv jeho myšlenek a jeho přístup zůstávají pevným základem pro mnohé následující západní filozofie.

Připomeňme si jeho moudrost těmito známými citáty:

 1. Jediná pravá moudrost je to, že nic nevím.
 2. Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.
 3. Existuje jen jedno dobro, a to je vědění. Existuje jen jedno zlo, a to je nevědomost.
 4. Nikoho nedokážu ničemu naučit. Mohu jen přimět ho myslet.
 5. Buďte vlídní, neboť každý, s kým se setkáte, vede tvrdý boj.
 6. Silná mysl diskutuje o idejích, průměrná mysl diskutuje o událostech, slabá mysl diskutuje o lidech.
 7. Každopádně se ožeň; dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťastným, dostaneš-li špatnou, staneš se filozofem.
 8. Ten, kdo je nespokojen s tím, co má, by nebyl spokojen ani s tím, co by rád měl.
 9. Nedostaneš-li, co chceš, trpíš; dostaneš-li, co nechceš, trpíš; dokonce i když dostaneš přesně to, co chceš, tak stále trpíš, protože to nebudeš mít navždy. Problémem je tvá mysl. Chce se oprostit od změn, bolesti, závazků života a smrti. Ale změna je zákon a jakékoliv naše nároky tuto skutečnost neovlivní.
 10. Někdy buduješ zdi ne proto, abys někoho udržel vně, nýbrž abys zjistil, komu bude stát za to je zbourat.
 11. Zvídavost je počátkem moudrosti.
 12. Chceš-li najít sám sebe, mysli na sebe.
 13. Vzdělání je rozdělávání ohně, nikoliv plnění nádoby.
 14. Poznej sám sebe.
 15. Nech toho, kdo chce pohnout světem, ať nejdříve pohne sám sebou.
 16. Tajemství štěstí netkví v hledání více, nýbrž ve schopnosti spokojit se s méně.
 17. Tajemstvím změny je zaměřit všechnu svou energii nikoliv na boj s tím starým, ale na budování toho nového.
 18. Nejsem Atéňan nebo Řek, nýbrž občan světa.
 19. Dávejte přednost znalostem před bohatstvím, neboť jedno je přechodné, zatímco to druhé trvalé.
 20. Pochopení otázky je polovina odpovědi.
 21. Skutečná moudrost k nám přijde s uvědoměním, jak málo rozumíme životu, sami sobě a světu kolem nás.
 22. Nejbohatší je ten, kdo se spokojí s málem, neboť spokojenost je bohatstvím přírody.
 23. Být znamená konat.
 24. Mysl je vším; staneš se tím, jak myslíš.

Zdroj: http://www.thinkinghumanity.com/2015/03/socrates-was-one-of-the-smartest-people-ever-lived-here-are-24-out-of-his-most-important-quotes-that-everyone-needs-to-read.html