Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aramejský Otčenáš

Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v tzv. Kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině 20. století.

jezus_2.jpgKdyž Ježíš sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?

Ježíš se usmál a řekl:

Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

 Jaký je smysl života?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.

Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.

Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak neštěstí můžeme přemoci?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.


Jak dosáhneme štěstí?
Šťastni jsou ti, kdož jsou vděční.
Šťastni jsou ti, kdož v sobě mají mír.
Šťastni jsou ti, kdož našli ráj v sobě samém.
Šťastni jsou ti, kdož přijímají dary s radostí.
Šťastni jsou ti, kdož hledají.
Šťastni jsou ti, kdož jsou probuzení.
Šťastni jsou ti, kdož naslouchají hlasu Božímu.
Šťastni jsou ti, kdož naplňují svá poslání.
Šťastni jsou ti, kdož poznali Jednotu.
Šťastni jsou ti, kdož meditací či modlitbou se přibližují k Bohu.
Šťastni jsou ti, kdož žijí v harmonii.
Šťastni jsou ti, kdož vidí krásu světa.
Šťastni jsou ti, kdož se otevřeli Slunci.
Šťastni jsou ti, kdož plynou jako řeky.
Šťastni jsou ti, kdož jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastni jsou ti, kdož jsou moudří.
Šťastni jsou ti, kdož si uvědomují sami sebe.

Šťastni jsou ti, kdož milují.
Šťastni jsou ti, kdož vychvalují život.
Šťastni jsou ti, kdož tvoří.
Šťastni jsou ti, kdož jsou svobodní.
Šťastni jsou ti, kdož odpouštějí.


V čem je tajemství hojnosti?

Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíce Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.


Jak dosáhnout harmonie?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.


Jak dosáhnout dokonalého života?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí, nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládci.


Jaká je podstata reality?
"Já“ je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?“, odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.


Pak se na všechny s láskou podíval a dodal:

Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou.

_____________________________________

Zdroj: e-mail